Повярвай в магията
 

      1. Съсредоточете се!

      2. Намислете си двуцифрено число.

      3. Извадете от него сбора на съставните му числа
       (например ако сте намислили 54 трябва да се извадят 5 и 4 , получава се 45)

      4. Вижте кой е символа, съответстващ на числото което се е получило след изваждане
       сбора на съставните му числа в таблицата долу     (в примерния случай - 45 )

      5. Не натискайте върху него, само мислете за символа

      6. Щракнете върху черния квадрат

      7. Ще останете доста изненадани
        

 

 

Hosted By Viper™